Programmas mērķis:

  • Saeimas vēlēšanu likuma izpilde.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Saeimas vēlēšanu likuma izpildi, šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. izmantojot elektronisku tiešsaistes pakalpojumu, nodrošināt kandidātu sarakstu pieņemšanu, kā arī publicēt Saeimas vēlēšanu likumā noteikto informāciju par reģistrētajiem kandidātu sarakstiem;
  3. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar Saeimas vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  4. nodrošināt vienādu vēlēšanu aplokšņu iegādi visiem vēlēšanu iecirkņiem, izgatavot vēlēšanu zīmes, normatīvo aktu apkopojumus un informatīvos plakātus;
  5. nodrošināt vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību Latvijā un ārvalstīs;
  6. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, Saeimas vēlēšanu kārtību un rezultātiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

3 132 080

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

3 132 080

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Atlīdzība, euro*

-

-

2 317 019

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

456 674

-

-

*Atlīdzība republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju locekļiem un pieaicinātajiem darbiniekiem, tajā skaitā piemaksas Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

9 285

9 285

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

9 285

9 285

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

 9 285

9 285