Programmas mērķis:

  • Saeimas vēlēšanu likuma izpilde

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma un Saeimas vēlēšanu likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt kandidātu sarakstu pieņemšanu, publicēt Saeimas vēlēšanu likumā noteikto informāciju par reģistrētajiem kandidātu sarakstiem;
  3. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar Saeimas vēlēšanām saistītu jautājumu izskatīšanu;
  4. nodrošināt vienādu vēlēšanu aplokšņu iegādi visiem vēlēšanu iecirkņiem, izgatavot vēlēšanu zīmes, normatīvo aktu apkopojumus un informatīvos plakātus;
  5. nodrošināt vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību Latvijā un ārvalstīs;
  6. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, Saeimas vēlēšanu kārtību un rezultātiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

-

3 122 795

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

3 122 795

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

×

-100,0

Atlīdzība, euro*

-

-

-

2 307 734

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

454 833

-

*Atlīdzība Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju locekļiem, tajā skaitā piemaksas Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu.