Programmas mērķis:

Saeimas vēlēšanu likuma izpilde.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Saeimas vēlēšanu likuma un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. izmantojot elektronisku tiešsaistes pakalpojumu, nodrošināt kandidātu sarakstu pieņemšanu, kā arī publicēt Saeimas vēlēšanu likumā noteikto informāciju par reģistrētajiem kandidātu sarakstiem;

3)  nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar Saeimas vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;

4) nodrošināt vēlēšanu aplokšņu iegādi, izgatavot vēlēšanu zīmes, normatīvo aktu apkopojumus un informatīvos plakātus, nodrošināt vēlēšanu administrēšanas sistēmas uzturēšanu, darbību, lietotāju apmācību;

5)  nodrošināt vēlētāju tiešsaistes reģistrāciju vēlēšanu iecirkņos;

6)  nodrošināt vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību Latvijā un ārvalstīs;

7) informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, Saeimas vēlēšanu kārtību un rezultātiem.

Programmas izpildītājs: Centrālā vēlēšanu komisija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

6 293 182

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

6 293 182

-6 293 182

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

Atlīdzība 1, euro

-

-

253 120

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

145 057

-

-

Piezīmes.

1 Atlīdzība vēlēšanu iecirkņu komisiju darbiniekiem ārvalstīs, piemaksas Centrālās vēlēšanu komisijas darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6 293 182

6 293 182

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 170 437

3 170 437

Vēlētāju reģistra attīstības un atbalsta pasākumi

-

470 569

470 569

Vēlēšanu komisiju atlīdzības un Vēlēšanu vadības sistēmas tehniskā atbalsta nodrošināšana

-

2 699 868

2 699 868

Citas izmaiņas

-

3 122 745

3 122 745

Saeimas vēlēšanu nodrošināšana

-

3 122 745

 3 122 745