Programmas mērķis:

  • nodrošināt Augstākās tiesas tiesneša dalību Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī, vienlaicīgi iegūstot noderīgu starptautisku pieredzi Augstākās tiesas deleģētajam pārstāvim, ko izmantot Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbības pilnveidošanā.

Galvenās aktivitātes:

  • Kopīgi ar citu valstu Vācijas, Polijas, Nīderlandes u.c. ekspertiem piedalīties Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālajā līmenī, vienlaicīgi Augstākās tiesas pārstāvim iegūstot plašu starptautisku pieredzi jautājumos, kas skar kasācijas instanci.

Programmas izpildītājs: Augstākā tiesa.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

41 163

52 212

13 073

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 049

-39 139

-13 073

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,8

-75,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

41 163

52 212

13 073

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

39 139

-

-39 139

t. sk.:

Citas izmaiņas

39 139

-

-39 139

Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Augstākās tiesas tiesneša dalībai Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī

39 139

-

-39 139