Programmas mērķis:

  • nodrošināt Augstākās tiesas tiesneša dalību Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī, vienlaicīgi iegūstot noderīgu starptautisku pieredzi Augstākās tiesas deleģētajam pārstāvim, ko izmantot Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbības pilnveidošanā.

Galvenās aktivitātes:

  • Kopīgi ar citu valstu Vācijas, Polijas, Nīderlandes u.c. ekspertiem piedalīties Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālajā līmenī, vienlaicīgi Augstākās tiesas pārstāvim iegūstot plašu starptautisku pieredzi jautājumos, kas skar kasācijas instanci.

Programmas izpildītājs: Augstākā tiesa.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

 

 

52 212

13 053

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-39 159

-13 053

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-75,0

-100

Atlīdzība, euro

-

-

52 212

13 053

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 

52 212

52 212

t. sk.:

Citas izmaiņas

 

52 212

52 212

Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Augstākās tiesas tiesneša dalībai Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšanā cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī

-

52 212

52 212