Apakšprogrammas mērķis:

  • panākt, ka valsts noteiktā mācību satura  un procesa ietvaros katrs izglītojamais klātienē pieredz, izzina un iepazīst Latviju, aptverot tradicionālās kultūras vērtības un mūsdienīgās izpausmes caur mūziku, skatuves mākslu, vizuālo mākslu, literatūru, kino, arhitektūru, dizainu, kultūras mantojumu, Latvijas vēstures un kultūrvides piemēriem.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt katra izglītojamā dalību vismaz vienā programmas pasākumā mācību semestra laikā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Dalība programmas “Latvijas skolas soma” pasākumos  

Iesaistīto izglītojamo skaits

-

-

17 932

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

125 524

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

125 524

-125 524

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

642

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

642

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada projektu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

125 524

125 524

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

125 524

125 524

Finansējums izglītības iestādēm  programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 2018./2019.mācību gada otrajā semestrī (transferts no Kultūras ministrijas)

-

125 524

125 524