Programmas mērķis:

  • Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma izpilde.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma izpildi, šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar pašvaldību vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  3. nodrošināt vēlēšanu aplokšņu iegādi un elektronisku  tiešsaistes pakalpojumu kandidātu sarakstu sagatavošanai, iesniegšanai un pārbaudei, vēlēšanu rezultātu konstatēšanai un publicēšanai;
  4. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldību vēlēšanu kārtību un rezultātiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

711 123

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

711 123

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

Atlīdzība, euro*

-

-

61 748

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

38 189

-

-

*Piemaksas Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

711 123

711 123

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

349 111

349 111

Elektroniskā pakalpojuma ieviešana, lai 2017.gada pašvaldību vēlēšanās deputātu kandidāti un vēlēšanu komisijas varētu izmantot mūsdienu sabiedrības izpratnei atbilstošu lietojumprogrammu kandidātu sarakstu sagatavošanai , iesniegšanai un pārbaudei tiešsaistē, vēlēšanu rezultātu konstatēšanai un publicēšanai

-

349 111

349 111

Citas izmaiņas

-

362 012

362 012

 Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšana

-

 362 012

 362 012