Programmas mērķis:

Republikas pilsētas domes un novada domes velēšanu likuma izpilde.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar pašvaldību vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  3. nodrošināt vēlēšanu aplokšņu iegādi, vēlēšanu administrēšanas sistēmas uzturēšanu, darbību, lietotāju apmācību;
  4. nodrošināt vēlētāju tiešsaistes reģistrāciju vēlēšanu iecirkņos;
  5. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldību vēlēšanu kārtību un rezultātiem.

Programmas izpildītājs: Centrālā vēlēšanu komisija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

870 090

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

870 090

-870 090

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100

×

Atlīdzība 1, euro

-

-

61 747

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

38 189

-

-

Piezīmes.
1Piemaksas Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

250

870 340

870 090

t. sk.:

Citas izmaiņas

250

870 340

870 090 

Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšana

-

362 261

362 261

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vēlētāju tiešsaistes reģistrēšanu vēlēšanu iecirkņos 2021.gadā, veicot finansējuma pārdali no Iekšlietu ministrijas (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 43.§ 6.punkts)

-

508 079

 

508 079

 

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

250

-

-250