Programmas mērķis:

Atbalstīt tos ārzemēs dzīvojošos Latvijas piederīgos un viņu ģimenes locekļus, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju.

Galvenās aktivitātes:

  1. Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā atbalsta programmas īstenošana;
  2. Diasporas NVO darbības atbalsta programmas īstenošana;
  3. Latviešu valodas apmācība reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

20

20

25

25

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

11

10

11

11

-

Diasporas NVO darbības atbalsts

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

25

40

35

35

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

17

15

15

15

-

Latviešu valodas apmācība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Projekti uzraudzībā (skaits)

-

4

5

5

5

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

-

200

200

200

200

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

328 628

389 687

389 687

389 687

34 149

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

61 059

-

-

-355 538

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,6

-

-

-91,2

Atlīdzība, euro

33 883

32 265

32 265

32 265

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,7

1,5

1,5

1,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 661

1 793

1 793

1 793

-