Programmas mērķis:

  • atbalstīt tos ārzemēs dzīvojošos Latvijas piederīgos un viņu ģimenes locekļus, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju.

Galvenās aktivitātes:

  1. Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā atbalsta programmas īstenošana;
  2. Diasporas NVO darbības atbalsta programmas īstenošana;
  3. Latviešu valodas apmācība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

19

-

20

20

20

Projekti uzraudzībā (skaits)

11

-

10

10

10

Diasporas NVO darbības atbalsts

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

30

-

40

40

40

Projekti uzraudzībā (skaits)

14

-

15

15

15

Latviešu valodas apmācība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Projekti uzraudzībā (skaits)

-

-

4

4

4

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

-

-

200

200

200

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

338 618

0

389 687

389 687

389 687

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-338 618

389 687

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-

-

Atlīdzība, euro

39 939

-

32 265

32 265

32 265

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,9

-

1,5

1,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1752

-

1 793

1 793

1 793

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

389 687

389 687

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

34 149

34 149

Diasporas likuma normu īstenošanai

-

34 149

34 149

Citas izmaiņas

-

355 538

355 538

1. Izdevumi diasporas un Latvijas bērnu kopīgu nometņu organizēšanai Latvijā (transferts no Kultūras ministrijas)

-

156 516

156 516

2. Izdevumi diasporas NVO darbības atbalstam  (transferts no Kultūras ministrijas).

-

199 022

199 022