Programmas mērķis:

  • atbalstīt tos ārzemēs dzīvojošos Latvijas piederīgos un viņu ģimenes locekļus, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju.

Galvenās aktivitātes:

  1. diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā atbalsta programmas īstenošana;
  2. diasporas NVO darbības atbalsta programmas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

30

30

30

-

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

10

10

11

-

-

Diasporas NVO darbības atbalsts

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

22

35

70

-

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

16

12

16

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

351 360

389 867

355 718

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38 507

-34 149

-355 718

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,0

-8,8

-100,0

-

Atlīdzība, euro

42 990

43 438

39 962

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,3

2,5

2,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 557

1 448

1 448

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

34 149

-

-34 149

t. sk.:

Citas izmaiņas

34 149

-

-34 149

Samazināti izdevumi programmas “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanai.

34 149

-

-34 149