Programmas mērķis:

atbalstīt tos ārzemēs dzīvojošos Latvijas piederīgos un viņu ģimenes locekļus, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju.

Galvenās aktivitātes:

  1. diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā atbalsta programmas īstenošana;
  2. diasporas NVO darbības atbalsta programmas īstenošana;
  3. latviešu valodas apmācība reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

20

23

23

23

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

11

10

10

10

-

Diasporas NVO darbības atbalsts

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

40

27

27

27

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

14

12

12

12

-

Latviešu valodas apmācība reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Projekti uzraudzībā (skaits)

4

5

6

6

6

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

99

86

50

50

50

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

252 973

389 687

389 687

389 687

34 149

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

136 714

-

-

-355 538

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

54,0

-

-

-91,2

Atlīdzība, euro

22 251

32 265

32 265

32 265

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,0

1,5

1,0

1,0

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 715

1 793

2 550

2 550

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 667

-

1 667

1 667

-