Programmas mērķis:

nodrošināt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi televīzijas programmās “LTV1” un “LTV7”, interneta vietnē “LSM.LV” un citās platformās.

Galvenās aktivitātes:

sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs: VSIA “Latvijas Televīzija” pēc Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta pasūtījuma plāna.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināt televīzijas programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LTV1 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 784

Kanālā LTV7 raidstundas (skaits)

-

-

8 760

8 760

8 784

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

24 455 622

24 562 422

24 233 922

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

24 455 622

106 800

-328 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100

0,4

-1,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

24 455 622

24 455 622

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

781 449

781 449

VSIA “Latvijas Televīzija” satura informācijas vadības sistēmas (Media Asset Management – MAM) iegāde

-

314 600

314 600

Kompleksās transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un dīzeļģeneratora uzstādīšana

-

96 800

96 800

VSIA “Latvijas Televīzija” kapacitātes stiprināšana

-

370 049

370 049

Citas izmaiņas

-

23 674 173

23 674 173

Veikta finansējuma pārdale no budžeta resora “47. Radio un televīzija”, lai atbilstoši kompetencei un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā paredzētajam nodrošinātu, ka sabiedriskā pasūtījuma izstrādi vada Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

-

23 674 173

23 674 173