Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi televīzijas programmās “LTV1” un “LTV7”, sabiedrisko mediju interneta portālā “LSM.LV” un citās platformās.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs:

VSIA “Latvijas Televīzija” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta pasūtījuma plāna.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināt televīzijas programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LTV1 raidstundas (skaits)

8 191

8 000

8 784

8 760

8 760

Kanālā LTV7 raidstundas (skaits)

8 123

8000

8 784

8 760

8 760

Nodrošināt sasniegtās auditorijas parametrus

LTV1 un LTV7 kopējā skatīšanās laika daļa auditorijā 4+ (%)

17,2

15,5

15,0

15,0

15,0

Auditorijas virszemes televīzijas apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

99,6

99,8

-

-

-

Interneta platformas LSM.LV mēneša unikālo apmeklētāju skaits

451 860

400 000

450 000

475 000

500 000

Plašai auditorijai būtisku notikumu sportā atspoguļošana

Sporta spēļu translāciju un raidījumu stundas LTV programmā (raidstundās)

911

200

600

600

600

Portāla LSM.LV latviešu valodas sadaļas darbības nodrošināšana un bērnu sadaļas attīstība

Mēneša apmeklētāju skaits (bērni un vecāki ar bērniem)

123 261

40 000

90 000

90 000

90 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

14902 307

14139 982

17180 211

17533 937

17533 937

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-762 325

3040 229

353 726

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,1

21,5

2,1

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1580 193

4620 422

3040 229

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4379 148

4379 148

Sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus (Latvijas Televīzija).

-

4129 148

4 129 148

Lai VSIA “Latvijas Televīzija” caur sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu nodrošinātu VSIA "Latvijas Televīzija" darbinieku atlīdzības palielināšanu, LSM.LV atlīdzības konkurētspēju un stiprinātu kapacitāti

-

250 000

250 000

Vienreizēji pasākumi

754 188

241 274

-512 914

Transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai Latvijas Televīzija nodrošinātu XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atspoguļošanu.

-

241 274

241 274

Finansējuma pārdale uz jaunizveidoto budžeta programmu atbilstoši grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kuri paredz, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, nodrošina centralizētus maksājumus no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem.

754 188

-

-754 188

Citas izmaiņas

826 005

-

-826 005

Izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu atspoguļošanai (transferts no Kultūras ministrijas).

100 000

-

-100 000

Izdevumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu atspoguļošanai un kompensācijai priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegumam.

595 000

-

-595 000

Izdevumi programmu izlaides kompleksa (PIK) nomaiņai, nodrošinot LTV apraidi HD formātā.

10 000

-

-10 000

Izdevumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšanai (t.sk. atbalsts LTV sabiedrības saliedēšanas un nacionālās identitātes stiprināšanai).

121 005

-

-121 005