Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi televīzijas programmās “LTV1” un “LTV7”, interneta vietnē “LSM.LV” un citās platformās.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs:

VSIA “Latvijas Televīzija” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta pasūtījuma plāna.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināt televīzijas programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LTV1 raidstundas (skaits)

8 192

8 013

8 000

8 000

8 000

Kanālā LTV7 raidstundas (skaits)

8 209

8 013

8 000

8 000

8 000

Nodrošināt sasniegtās auditorijas parametrus

LTV1 un LTV7 kopējā skatīšanās laika daļa auditorijā 4+ (%)

17,0

15,5

15,5

15,0

14,5

Auditorijas virszemes televīzijas apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

99,0

99,6

99,8

99,8

99,8

Interneta platformas LSM.LV mēneša unikālo apmeklētāju skaits

277 636

360 000

400 000

420 000

440 000

Plašai auditorijai būtisku notikumu sportā atspoguļošana

Sporta spēļu translāciju un raidījumu stundas LTV programmā (raidstundu skaits)

-

-

200

200

200

Portāla LSM.LV latviešu valodas sadaļas darbības nodrošināšana un bērnu sadaļas attīstība

Mēneša apmeklētāju skaits (bērni un vecāki ar bērniem)

-

-

40 000

40 000

50 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

15 059 405

14 839 982

14 139 982

13 313 977

13 908 977

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-219 423

-700 000

-826 005

595 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,5

-4,7

-5,8

4,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

831 005

131 005

-700 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

131 005

131 005

Programmu izlaides kompleksa (PIK) nomaiņa, nodrošinot LTV apraidi HD formātā.

-

10 000

10 000

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšana (t.sk. atbalsts LTV sabiedrības saliedēšanas un nacionālās identitātes stiprināšanai).

-

121 005

121 005

Citas izmaiņas

831 005

-

-831 005

Izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu atspoguļošanai (transferts no Kultūras ministrijas un Iekšlietu ministrijas).

450 000

-

-450 000

Izdevumi studiju režijas atjaunošanai un vienotai aparatūras kompleksa, kas apkalpo vairākus studiju paviljonus, izveidei.

250 000

-

-250 000

Izdevumi informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai portālā LSM.LV .

10 000

-

-10 000

Izdevumi Sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanai.

121 005

-

-121 005