Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi televīzijas kanālos “LTV1” un “LTV7” un interneta platformā “LSM.LV”.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs:

VSIA “Latvijas Televīzija” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta pasūtījuma plāna.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināt televīzijas programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LTV1 raidstundas (skaits)

8 232

8 004

8 000

8 000

8 000

Kanālā LTV7 raidstundas (skaits)

8 204

8 004

8 000

8 000

8 000

Nodrošināt sasniegtās auditorijas parametrus

LTV1 un LTV7 kopējā skatīšanās laika daļa auditorijā 4+ (%)

17,9

16,0

15,5

15,0

14,5

Auditorijas virszemes televīzijas apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

99,6

99,6

99,6

99,8

99,8

Interneta platformas LSM.LV mēneša unikālo apmeklētāju skaits

265 000

240 000

250 000

260 000

270 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 343 877

14 479 405

14 839 982

14 008 977

13 313 977

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 135 528

360 577

-831 005

-695 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,5

2,5

-5,6

-5,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

550 000

910 577

360 577

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

360 577

360 577

Izdevumi Latvijas Televīzijas kapacitātes stiprināšanai.

-

360 577

360 577

Citas izmaiņas

550 000

550 000

0

1. Izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu atspoguļošanai (transferts no Kultūras ministrijas un Iekšlietu ministrijas).

-

550 000

550 000

2.Izdevumi studiju režijas atjaunošanai un vienotai aparatūras kompleksa, kas apkalpo vairākus studiju paviljonus, izveidei.

550 000

-

-550 000