Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un citos normatīvajos aktos noteikto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu uzdevumu izpildi televīzijas kanālos “LTV1” un “LTV7” un interneta platformā “LSM.LV”.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma programmu veidošana un izplatīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSIA “Latvijas Televīzija” pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprināta pasūtījuma plāna, kā arī apakšprogrammas ietvaros tiek nodota sabiedriskā pasūtījuma daļa komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (3 līgumi * 348 604 euro = 1 045 812 euro).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināt televīzijas programmu pārraidīšanu (raidapjomu)

Kanālā LTV1 raidstundas (skaits)

-

-

8 000

8 000

8 000

Kanālā LTV7 raidstundas (skaits)

-

-

8 000

8 000

8 000

Nodrošināt sasniegtās auditorijas parametrus

LTV1 un LTV7 kopējā skatīšanās laika daļa auditorijā 4+ (%)

-

-

11,0

11,0

11,0

Virszemes apraides aptvērums (%)

-

-

99,6

99,6

99,6

Interneta platformas LSM.LV mēneša unikālo apmeklētāju skaits

-

-

230 000

230 000

230 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 517 283

13 262 595

14 479 405

13 929 405

13 404 400

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-254 688

1 216 810

-550 000

-525 005

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,9

9,2

-3,8

-3,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 045 812

2 262 622

1 216 810

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 360 000

1 360 000

Palielināti izdevumi studiju režijas atjaunošanai un vienotai aparatūras kompleksa, kas apkalpos vairākus studiju paviljonus, izveidei

-

800 000

800 000

Palielināti izdevumi Olimpisko spēļu raidtiesību iegādei

-

500 000

500 000

Palielināti izdevumi portāla LSM.LV darbības nodrošināšanai

-

60 000

60 000

Vienreizēji pasākumi

-

595 000

595 000

Palielināti izdevumi kompensācijai priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegumu ieviešanai (pašvaldību un Saeimas vēlēšanām)

-

500 000

500 000

Palielināti izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai

-

95 000

95 000

Citas izmaiņas

1 045 812

307 622

-738 190

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale 2016.gadā no budžeta programmas 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana” multimediju studijas izveidei Latgalē

-

155 054

155 054

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana”, lai VSIA “Latvijas Televīzija” nodrošinātu sabiedrisko mediju vienotā ziņu portāla LSM.LV administrēšanu un finansēšanu

-

142 568

142 568

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana” 2017. un 2018.gadā, lai īstenotu Latvijas informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamos pasākumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vienotājā ziņu portālā lsm.lv

-

10 000

10 000

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 04.00.00 “Komerciālās televīzijas un radio”, lai nodrošinātu komerciālo plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanu un apraidi

1 045 812

-

-1 045 812