Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81.panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567.panta trešās daļas izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • izpildu darbību finansēšana lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta kompensāciju izmaksa par izpildu darbību veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas

Zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā (tūkst. euro)

145,5

145,6

145,6

145,6

145,6

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

145454

145553

145553

145553

145553

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

99

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

-

-

-