Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81. panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • izpildu darbību finansēšana lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta kompensāciju izmaksa par izpildu darbību veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas

Tiesu izpildītajiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā

145,2

-

-

-

-

Zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā (tūkst. euro)7

-

145,6

145,6

145,6

145,6

7Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Tiesu izpildītajiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā”

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

145 211

145 553

145 553

145 553

145 553

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

342

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

-

-

-