Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81. panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • izpildu darbību finansēšana lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta kompensāciju izmaksa par izpildu darbību veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas

Zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā (tūkst. euro)1

145,5

145,6

145,6

145,6

145,6

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Tiesu izpildītajiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

145 528

145 553

145 553

145 553

145 553

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-