Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81. panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • izpildu darbību finansēšana lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta kompensāciju izmaksa par izpildu darbību veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas

Tiesu izpildītajiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā (tūkst. euro)

145,2

145,6

145,6

145,6

145,6

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

145 231

145 553

145 553

145 553

145 553

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

322

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

-

-

-