Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.

Galvenā aktivitāte:

izpildu darbību finansēšana lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta kompensāciju izmaksa par izpildu darbību veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas

Zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā (tūkst. euro)

151,4

 

145,6

145,6

145,6

145,6

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

151 442

145 553

145 553

145 553

145 553

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 889

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,9

-

-

-