Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt augstākās izglītības pieejamību studējošiem no daudzbērnu ģimenēm, ieviešot jaunu sociālo stipendiju fondu “Studētgods”.

Galvenās aktivitātes:

nodrošinātas stipendijas studējošajiem, kas atbilst normatīvajā regulējumā noteiktiem kritērijiem par piederību daudzbērnu ģimenei, vecumu, sekmēm un citiem saskaņā ar MK 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 „ Noteikumi par stipendijām” sadaļu III1. “Studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju “Studētgods”, sociālās stipendijas “Studētgods” piešķiršanas nosacījumi, tās apmērs un piešķiršanas kārtība”.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, valsts un privātās augstskolas un koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020 .gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

Stipendiju saņēmēji vidēji gadā (skaits)

-

-

2 262

3 810

5 241

Stipendiju apmērs (euro)

-

-

160

160

160

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

 

2020 .gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

3 622 080

6 097 513

8 386 668

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

3 622 080

2 475 433

2 289 155

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

68,3

37,5

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 622 080

3 622 080

t.sk.:

Prioritārie pasākumi

-

3 622 080

3 622 080

Sociālo stipendiju nodrošināšana studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm

-

3 622 080   

3 622 080