Apakšprogrammas mērķis:

  • izmaksāt kompensācijas saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem un tiesu nolēmumiem par kaitējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.

Galvenās aktivitātes:

  • atlīdzības izmaksa par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Tieslietu ministrijas lēmumi par kaitējuma atlīdzību privātpersonai, kas tai nodarīts kriminālprocesā iestādes, prokuratūras vai tiesas prettiesiskas vai nepamatotas rīcības dēļ, ir tiesiski un pamatoti1

Lēmumu skaits

45

70

50

50

50

Tiesvedības lietu skaits

31

40

30

30

30

Piezīmes.

1 Darbībasrezultāts no 2020.gada precizēts atbilstoši Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā (spēkā no 01.03.2018.) lietotajiem terminiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

84820

84820

84820

84820

84820

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-