Apakšprogrammas mērķis:

  • izmaksāt kompensācijas saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem un tiesu nolēmumiem par kaitējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.

Galvenās aktivitātes:

  • atlīdzības izmaksa par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Tieslietu ministrijas lēmumi par kaitējuma atlīdzību, kas izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, ir tiesiski un pamatoti8

Lēmumu skaits

36

30

70

60

60

Tiesvedības lietu skaits

55

50

40

30

30

8Darbībasrezultāts no 2019.gada precizēts atbilstoši Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā (spēkā no 01.03.2018.) lietotajiem terminiem

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

84 820

84 820

84 820

84 820

84 820

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-