Apakšprogrammas mērķis:

  • izmaksāt kompensācijas saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem un tiesu nolēmumiem par zaudējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.

Galvenās aktivitātes:

  • atlīdzības izmaksa par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada prognoze

2020.gada prognoze

Tieslietu ministrijas lēmumi par zaudējumu kompensāciju, kas izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, ir tiesiski un pamatoti

Lēmumu skaits

23

30

30

35

40

Tiesvedības lietu skaits

40

55

50

50

50

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

68 912

84 820

84 820

84 820

84 820

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 908

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,1

-

-

-