Apakšprogrammas mērķis:

  • izmaksāt kompensācijas saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem un tiesu nolēmumiem par zaudējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.

Galvenās aktivitātes:

  • atlīdzības izmaksa par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Tieslietu ministrijas lēmumi par zaudējumu kompensāciju, kas izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, ir tiesiski un pamatoti

Lēmumu skaits

36

30

30

30

30

Tiesvedības lietu skaits

50

65

55

55

55

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

64 820

84 820

84 820

84 820

84 820

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30,9

-

-

-