Apakšprogrammas mērķis:

izmaksāt kompensācijas saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem un tiesu nolēmumiem par kaitējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.

Galvenā aktivitāte:

atlīdzības izmaksa par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Tieslietu ministrijas lēmumi par kaitējuma atlīdzību privātpersonai, kas tai nodarīts kriminālprocesā iestādes, prokuratūras vai tiesas prettiesiskas vai nepamatotas rīcības dēļ, ir tiesiski un pamatoti

Lēmumi (skaits)

27

35

30

30

30

Tiesvedības lietas (skaits)

2

5

5

5

5

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

104 048

84 820

84 820

84 820

84 820

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19 228

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18,5

-

-

-