Apakšprogrammas mērķis:

  • studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanu;
  2. nodrošināt augstskolu un koledžu akreditācijā, studiju virzienu akreditācijā un studiju programmu licencēšanā iesaistīto ekspertu apmācības;
  3. nodrošināt integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas tīklā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar deleģējuma līgumu un normatīvajiem aktiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana

Īstenotas licencētas studiju programmas (skaits)

921

900

900

600

600

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

261 404

281 774

281 774

281 774

281 774

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 370

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,8

-

-

-