Apakšprogrammas mērķis:

studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanu;
  2. nodrošināt augstskolu un koledžu akreditācijā, studiju virzienu akreditācijā un studiju programmu licencēšanā iesaistīto ekspertu apmācības;
  3. nodrošināt integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas tīklā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Akadēmiskās informācijas centrs saskaņā ar deleģējuma līgumu un normatīvajiem aktiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Augstākās izglītības institūciju akreditācija un programmu licencēšana

Licencētas jaunas studiju programmas (skaits)

-

50

50

50

50

Novērtētie un akreditētie studiju virzieni (skaits)

-

119

113

94

94

Latvijas akreditācijas aģentūra, kas ir iekļauta EQAR reģistrā (Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs) (skaits)

1

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

359 911

359 911

359 911

359 911

359 911

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-