Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu, ko Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome konkursa kārtībā nodod komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai visām sabiedrības grupām sniegtu plašu un daudzpusēju informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, piešķirot finansējumu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai un pārraidīšanai VSIA “Latvijas Televīzija” un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināt televīzijas sižetu/raidījumu pārraidīšanu

Sižetu pārraidīšana kanālā Re:TV (min)

-

2 640

2 640

2 640

2 640

Raidījumu pārraidīšana komerciālajās televīzijās (raidstundu skaits)

860

748

20

20

20

Raidījumu pārraidīšana komerciālajos radio (raidstundu skaits)

-

-

20

20

20

Nodrošināt auditorijas sasniedzamību (Rch)1

Reģionālo sižetu vidējā sasniegtā auditorija (skaits)

112 100

110 000

110 000

110 000

110000

Piezīmes.

1Rch (000) (Reach’000) – kopējā sasniegtā auditorija tūkstošos

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1659 197

1674 215

1 053 403

628 403

628 403

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 018

-620 812

-425 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,9

-37,1

-40,3

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1391 956

771 144

-620 812

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

771144

771144

Satura veidošana bezmaksas zemes apraidē raidošajām komerctelevīzijām.

-

200 000

200 000

Pilsoniskās līdzdalības attīstība un sabiedrības saliedētība.

-

71 144

71 144

Lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

-

500 000

500 000

Vienreizēji pasākumi

1045 812

-

-1045 812

Finansējuma pārdale uz jaunizveidoto budžeta programmu atbilstoši grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā,kuri paredz, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, nodrošina centralizētus maksājumus no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem.

1045 812

-

-1045 812

Citas izmaiņas

346 144

-

-346 144

Izdevumi Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu atspoguļošanai.

75 000

-

-75 000

Satura veidošana un programmu attīstība komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

200 000

-

-200 000

Izdevumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšana (t.sk. atbalsts Latgales reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem).

71 144

 

-71 144