Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu, ko Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome konkursa kārtībā nodod komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai visām sabiedrības grupām sniegtu plašu un daudzpusēju informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, piešķirot finansējumu komerciālajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai un pārraidīšanai VSIA “Latvijas Televīzija” un SIA “Vidzemes televīzija”, kā arī piešķirot finansējumu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, veidojot informatīvi dokumentālos, reģionālās un aktīva dzīvesveida tematikas raidījumus.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināt televīzijas sižetu/raidījumu pārraidīšanu

Sižetu pārraidīšana kanālā LTV1 (skaits)

1 204

1 204

-

-

-

Sižetu pārraidīšana kanālā Re:TV (min)

-

-

2 640

2 640

2 640

Raidījumu pārraidīšana raidstundās komerciālajās televīzijās (skaits)

906

720

748

748

748

Nodrošināt auditorijas sasniedzamību (Rch) 4

Reģionālo sižetu vidējā sasniegtā auditorija (skaits)

130 796

110 000

110 000

120 000

130 796

Rch (000) (Reach’000) – kopējā sasniegtā auditorija tūkstošos

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 788 907

1 636 215

1 674 215

1 328 071

1 403 071

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-152 692

38 000

-346 144

75 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-8,5

2,3

-20,7

5,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

71 144

109 144

38 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

109 144

109 144

Diasporas likuma normu īstenošanai

-

38 000

38 000

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšana (t.sk. atbalsts Latgales reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem)

-

71 144

71 144

Citas izmaiņas

71 144

-

-71 144

Izdevumi Sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanai.

71 144

-

-71 144