Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu, ko Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome konkursa kārtībā nodod komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, piešķirot finansējumu 4 reģionālajām televīzijām sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai un pārraidīšanai VSIA “Latvijas Televīzija”, kā arī piešķirot finansējumu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, veidojot informatīvi dokumentālos, reģionālās un aktīva dzīvesveida tematikas raidījumus.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināt televīzijas sižetu/raidījumu pārraidīšanu

Sižetu pārraidīšana kanālā LTV1 (skaits)

1 204

1 204

1 204

1 204

1 204

Raidījumu pārraidīšana komerciālajās televīzijās (raidstundu skaits)

985

772

720

687

687

Nodrošināt auditorijas sasniedzamību (Rch)1

Reģionālo sižetu vidējā sasniegtā auditorija (skaits)

-

120 000

110 000

110 000

110 000

1Rch (000) (Reach’000) – kopējā sasniegtā auditorija tūkstošos

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

1 919 215

1 636 215

1 365 071

1 290 071

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 919 215

-283 000

-271 144

-75 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-14,7

-16,6

-5,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

483 000

200 000

-283 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

200 000

200 000

Izdevumi bezmaksas virszemes apraidē raidošajām komerctelevīzijām LR simtgades satura veidošanai.

-

200 000

200 000

Vienreizēji pasākumi

130 000

-

-130 000

Izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai.

130 000

-

-130 000

Citas izmaiņas

353 000

-

-353 000

1. Izdevumi dotācijai reģionālo TV (ReTV, TV24) darbības nodrošināšanai.

200 000

-

-200 000

2. Izdevumi multimediālas mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanai.

130 000

-

-130 000

3. Izdevumi raidījumu un sižetu konkursa organizēšanai (transferts no Ārlietu ministrijas).

23 000

-

-23 000