Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu, ko Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome konkursa kārtībā nodod komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai visām sabiedrības grupām sniegt plašu un daudzpusēju informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, piešķirot finansējumu 4 reģionālajām televīzijām sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai un pārraidīšanai VSIA “Latvijas Televīzija”, kā arī piešķirot finansējumu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas veido televīzijas programmu un nodrošina tās apraidi, veidojot informatīvi dokumentālos, reģionālās un aktīva dzīvesveida tematikas raidījumus.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināt televīzijas sižetu/raidījumu pārraidīšanu

Sižetu pārraidīšana kanālā LTV1 (skaits)

-

-

1 204

1 204

1 204

Raidījumu pārraidīšana komerciālajās televīzijās (raidstundu skaits)

-

-

742

742

742

Nodrošināt auditorijas sasniedzamību (Rch)1

Reģionālo sižetu vidējā sasniegtā auditorija (skaits)

-

-

120 000

110 000

110 000

1Rch (000) (Reach’000) – kopējā sasniegtā auditorija tūkstošos

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 919 215

1 436 215

1 365 071

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 919 215

-483 000

-71 144

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-25,2

-5,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 919 215

1 919 215

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

330 000

330 000

Palielināti izdevumi dotācijai reģionālo TV (ReTV, TV24) darbības nodrošināšanai

-

200 000

200 000

Palielināti izdevumi multimediālas mūsdienu latviešu aktuālās populārās mūzikas platformas izveidošanai

-

130 000

130 000

Vienreizēji pasākumi

-

205 000

205 000

Palielināti izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai

-

205 000

205 000

Citas izmaiņas

-

1 384 215

1 384 215

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana”, lai nodrošinātu komerciālo plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanu un apraidi

-

1 045 812

1 045 812

Veikta iekšējā līdzekļu pārdale, likvidējot apakšprogrammu 03.03.00 “Reģionālās televīzijas”, lai nodrošinātu sabiedrību ar plašu un daudzpusēju informāciju par notikumiem Latvijas novados

-

315 403

315 403

Palielināti izdevumi raidījumu un sižetu konkursa organizēšanai (transferts no Ārlietu ministrijas)

-

23 000

23 000