Programmas mērķis:

  • atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicinot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, tādejādi stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, kritisko domāšanu, kā arī veicinot mediju atbildību, ceļot kvalitāti un sekmējot sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Galvenās aktivitātes:

  • mediju mērķprogrammas īstenošana, lai veidotu sabiedriski nozīmīgu saturu un stiprinātu nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Projektu īstenošana

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

26

-

80

-

-

Projekti uzraudzībā (skaits)

11

-

35

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

156504

0

781 746

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-156 504

781 746

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-

-

Atlīdzība, euro

2 283

-

36 961

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1,7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 611

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

4 095

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

781 746

781 746

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

781 746

781 746

Izdevumi mediju projektu līdzfinansēšanai (transferts no Kultūras ministrijas).

-

781 746

781 746