Programmas mērķis:

atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, veicinot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, tādējādi stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, kā arī veicinot mediju atbildīgumu, ceļot kvalitāti un sekmējot sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Galvenās aktivitātes:

mērķprogrammas “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” īstenošana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Projektu īstenošana

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

92

-

150

115

120

Projekti uzraudzībā (skaits)

29

-

74

57

62

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

781 618

-

1 451 155

1 001 155

1 001 155

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 451 155

-450 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

×

-31,0

-

Atlīdzība, euro

36 051

-

68 157

46 657

46 657

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,6

-

2,1

2,1

2,1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 704

-

2 054

1 851

1 851

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 342

-

16 400

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 451 155

1 451 155

t.sk.:

Prioritāri pasākumi

-

450 000

450 000

Finansējuma palielinājums Mediju atbalsta fonda īstenošanai, t.sk., elektronisko komercmediju (televīzijas un radio programmas, digitālie interneta mediji) atbalstam 250 000 euro apmērā un drukāto mediju atbalstam 200 000 euro apmērā, saskaņā ar 2020.gada 2.decembrī Saeimas 2.lasījumā nolemto

-

450 000

450 000

Citas izmaiņas

-

1 001 155

1 001 155

Izdevumi mediju projektu līdzfinansēšanai (transferts no Kultūras ministrijas)

-

1 001 155

1 001 155