Budžeta programmas paskaidrojums

Programmas mērķis:

 • nodrošināt Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” un Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Valsts prezidenta ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta, ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu, reprezentējot valsti starptautiski;
 2. sagatavot Saeimā pieņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu, nodrošināt darbības, kas saistītas ar likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu un likumprojektu izstrādi un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā;
 3. nodrošināt Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta militārās padomes darbību, ka arī koordinēt sadarbību ar Valsts drošības institūcijām un Nacionālo Bruņoto spēku struktūrvienībām;
 4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
 5. nodrošināt Ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt valsts apbalvojumu izgatavošanu, organizēt apbalvojumu pasniegšanu, kā arī glabāt nepiešķirtos valsts apbalvojumus;
 6. nodrošināt Valsts Heraldikas komisijas darbību;
 7. nodrošināt atbalstu Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju, padomju un darba grupu darbību;
 8. nodrošināt valsts un diplomātiskā protokola normu ievērošanu Valsts prezidenta un viņa dzīvesbiedres darba kārtībā iekļautajos pasākumos;
 9. informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, lēmumiem un paziņojumiem;
 10. organizēt ar Valsts prezidenta darba kārtību saistītos pasākumus;
 11. pārzināt lietvedību un nodrošināt sociālās un citas garantijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu.

Programmas izpildītājs: Valsts prezidenta kanceleja

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 399 639

5 705 927

4 861 735

4 861 735

4 861 735

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 306 288

-844 192

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,9

-14,8

-

-

Atlīdzība, euro

1 657 295

1 886 374

1 886 374

1 886 374

1 886 374

Vidējais amata vietu skaits gadā3

57

57

58

58

58

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 4euro5

2 399

2 728

2 681

2 681

2 681

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 475

20 500

20 500

20 500

20 500

3 Tajā skaitā Valsts prezidents

4 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas

5 Tajā skaitā Valsts prezidenta atalgojums un reprezentācijas izdevumi

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-844 192

-

-844 192

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-360 192

-

-360 192

Samazināti izdevumi Arajološas grupas prezidentu neformālās tikšanās organizēšanai 2018.gadā

-360 192

-

-360 192

Citas izmaiņas

-484 000

-

-484 000

Samazināti izdevumi Latvijas Valsts Simtgades svētku pasākumu nodrošināšanai

-484 000

-

-484 000