Programmas mērķis:

 • nodrošināt Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” un Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Valsts prezidenta ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta, ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu, reprezentējot valsti starptautiski;
 2. sagatavot Saeimā pieņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu, nodrošināt darbības, kas saistītas ar likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu un likumprojektu izstrādi un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā;
 3. nodrošināt Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta militārās padomes darbību, ka arī koordinēt sadarbību ar Valsts drošības institūcijām un Nacionālo Bruņoto spēku struktūrvienībām;
 4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
 5. nodrošināt Ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt valsts apbalvojumu izgatavošanu, organizēt apbalvojumu pasniegšanu, kā arī glabāt nepiešķirtos valsts apbalvojumus;
 6. nodrošināt Valsts Heraldikas komisijas darbību;
 7. nodrošināt atbalstu Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju, padomju un darba grupu darbību;
 8. nodrošināt valsts un diplomātiskā protokola normu ievērošanu Valsts prezidenta un viņa dzīvesbiedres darba kārtībā iekļautajos pasākumos;
 9. informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, lēmumiem un paziņojumiem;
 10. organizēt ar Valsts prezidenta darba kārtību saistītos pasākumus;
 11. pārzināt lietvedību un nodrošināt sociālās un citas garantijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu.

Programmas izpildītājs: Valsts prezidenta kanceleja

 

Finansiālie rādītāji no 2018 līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde)

2019.gada plāns

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

Kopējie resursi 1euro

5 180 299

4 861 735

5 679 964

54 99 764

5 499 764

Kopējie izdevumi, euro

5 180 299

4 861 735

5679 964

5 499 764

5 499 764

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-318 564

818 229

-180 200

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-6,1

16,8

-3,2

-

Atlīdzība, euro

1 862 307

1 886 374

2 388 523

2 388 523

2 388 523

Vidējais amata vietu skaits gadā 2

58

58

61

61

61

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro3

2 651

2 680

3 229

3 229

3 229

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17267

20 500

25 000

25 000

25 000

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas

2 Tajā skaitā Valsts prezidents

3 Tajā skaitā Valsts prezidenta atalgojums un reprezentācijas izdevumi

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada projektu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

818 229

818 229

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

724 240

724 240

Valsts prezidenta kancelejas amatu vietu un darbinieku atalgojuma palielināšana

-

474 040

474 040

Valsts prezidenta ārpolitikas darbības nodrošināšana

-

70 000

70 000

Šifrēšanas iekārtas SINA Box iegāde NDP vajadzībām

-

23 200

23 200

Jaunas Lietvedības un Apžēlošanas dienesta sistēmas izstrāde, ieviešana un licences iegāde

-

48 500

48 500

Jaunas Valsts prezidenta Kancelejas tīmekļvietnes www.president.lv izstrāde

-

36 000

36 000

Personas, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, Raimonda Vējoņa portreta gleznošana

-

12 000

12 000

Rīgas pils Svētku zāles griestu gleznojumi

-

60 500

60 500

Citas izmaiņas

-

93 989

93 989

Palielināti izdevumi Valsts prezidenta atlīdzībai

-

6 889

6 889

Palielināti izdevumi sociālo un citu garantiju nodrošināšanai personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu

-

87 100

87 100