Programmas mērķis:

nodrošināt Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” un Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Valsts prezidenta ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta, ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu, reprezentējot valsti starptautiski;
 2. sagatavot Saeimā pieņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu, nodrošināt darbības, kas saistītas ar likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu un likumprojektu izstrādi un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā;
 3. nodrošināt Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta militārās padomes darbību, ka arī koordinēt sadarbību ar Valsts drošības institūcijām un Nacionālo Bruņoto spēku struktūrvienībām;
 4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
 5. nodrošināt Ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt valsts apbalvojumu izgatavošanu, organizēt apbalvojumu pasniegšanu, kā arī glabāt nepiešķirtos valsts apbalvojumus;
 6. nodrošināt Valsts Heraldikas komisijas darbību;
 7. nodrošināt atbalstu Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju, padomju un darba grupu darbību;
 8. nodrošināt valsts un diplomātiskā protokola normu ievērošanu Valsts prezidenta un viņa dzīvesbiedres darba kārtībā iekļautajos pasākumos;
 9. informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, lēmumiem un paziņojumiem;
 10. organizēt ar Valsts prezidenta darba kārtību saistītos pasākumus;
 11. pārzināt lietvedību un nodrošināt sociālās un citas garantijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu.

Programmas izpildītājs: Valsts prezidenta kanceleja.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 856 919

5 679 964

5 535 264

5 535 264

5 535 264

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

823 045

-144 700

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,9

-2,5

-

-

Atlīdzība, euro

1 884 830

2 388 523

2 378 899

2 378 899

2 378 899

Vidējais amata vietu skaits gadā1

61

61

61

61

61

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro3

2 559

3 229

3 216

3 216

3 216

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 887

25 000

25 000

25 000

25 000

Piezīmes.
 1 Tajā skaitā Valsts prezidents.
2 Tajā skaitā darba devēja VSAOI.
3 Tajā skaitā Valsts prezidenta atalgojums un reprezentācijas izdevumi.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

189 824

    45 124

-144 700

t. sk.:

Citas izmaiņas

189 824

45 124

-144 700

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Šifrēšanas iekārtas SINA Box iegāde NDP vajadzībām”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam

23 200

-

-23 200

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Jaunas Lietvedības un Apžēlošanas dienesta sistēmas izstrāde, ieviešana un licences iegāde”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

48 500

-

- 48 500

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Jaunas Valsts prezidenta Kancelejas tīmekļvietnes www.president.lv izstrāde”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam

36 000

-

-36 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Personas, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, Raimonda Vējoņa portreta gleznošana”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. gadam

12 000

-

-12 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Rīgas pils Svētku zāles griestu gleznojumi”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

60 500

-

-60 500

Palielināti izdevumi sociālo un citu garantiju nodrošināšanai personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu

-

15 048

15 048

Palielināti izdevumi telpu nomas maksas pieauguma segšanai, veicot finansējuma pārdali no Finanšu ministrijas (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.p.)

-

30 076

30 076

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

9 624

-

-9 624