Programmas mērķis:

nodrošināt Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” un Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Valsts prezidenta ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta, ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu, reprezentējot valsti starptautiski;
 2. sagatavot Saeimā pieņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu, nodrošināt darbības, kas saistītas ar likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu un likumprojektu izstrādi un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā;
 3. nodrošināt Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta militārās padomes darbību, ka arī koordinēt sadarbību ar Valsts drošības institūcijām un Nacionālo Bruņoto spēku struktūrvienībām;
 4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
 5. nodrošināt Ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt valsts apbalvojumu izgatavošanu, organizēt apbalvojumu pasniegšanu, kā arī glabāt nepiešķirtos valsts apbalvojumus;
 6. nodrošināt Valsts Heraldikas komisijas darbību;
 7. nodrošināt atbalstu Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju, padomju un darba grupu darbību;
 8. nodrošināt valsts un diplomātiskā protokola normu ievērošanu Valsts prezidenta un viņa dzīvesbiedres darba kārtībā iekļautajos pasākumos;
 9. informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, lēmumiem un paziņojumiem;
 10. organizēt ar Valsts prezidenta darba kārtību saistītos pasākumus;
 11. pārzināt lietvedību un nodrošināt sociālās un citas garantijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu.

Programmas izpildītājs: Valsts prezidenta kanceleja.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 238 991

6 599 419

7 038 718

6 958 718

6 958 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 360 428

439 299

-80 000

-

 

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,0

6,7

-1,1

-

 

Atlīdzība, euro

2 351 570

2 599 744

3 234 297

3 234 297

3 234 297

Vidējais amata vietu skaits gadā1

61

61

61

61

61

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro

3 192

3 517

4 368

4 368

4 368

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 052

25 000

37 000

37 000

37 000

Piezīmes.
1 Tajā skaitā Valsts prezidents.
2 Tajā skaitā Valsts prezidenta atlīdzība un reprezentācijas izdevumi.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

833 050

1 272 349

439 299

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 085 704

1 085 704

Valsts prezidenta kancelejas kapacitātes stiprināšana

-

586 117

586 117

Valsts prezidenta kancelejas darbībai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana

-

445 911

445 911

Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana

-

53 676

53 676

Vienreizēji pasākumi

-

30 000

30 000

Finansējuma pārdale no Finanšu ministrijas budžeta Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta papildu pasākumu īstenošana (MK 11.10.2022. prot. Nr.52 5.§ 24.15.p.)

-

30 000

30 000

Citas izmaiņas

833 050

156 645

-676 405

Samazināti izdevumi iepriekšējā gada prioritārajam pasākumam “Valsts prezidenta Institūcijai 100” pasākumu nodrošināšana”

40 000

-

-40 000

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā prioritārajam pasākumam “Rīgas pils dārza labiekārtošana” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

20 000

-

-20 000

Samazināti izdevumi iepriekšējā gada prioritārajam pasākumam “Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšana 2022. gadā”

568 000

-

-568 000

Samazināti izdevumi iepriekšējā gada prioritārajam pasākumam “Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana”

155 050

-

-155 050

Finansējuma palielinājums Valsts prezidenta atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta ceturtajai daļai

-

48 436

48 436

Finansējuma palielinājums Valsts eksprezidentu pensiju nodrošināšanai

-

58 209

58 209