Programmas mērķis:

nodrošināt Valsts prezidenta darbību un funkciju izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumu “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” un Valsts prezidenta noteiktajām prioritātēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Valsts prezidenta ārvalstu vizītes un ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta, ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu, reprezentējot valsti starptautiski;
 2. sagatavot Saeimā pieņemto likumu izsludināšanu, kā arī likumu izsludināšanas apturēšanu, nodrošināt darbības, kas saistītas ar likumu atgriešanu Saeimā otrreizējai caurlūkošanai, koordinēt Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu un likumprojektu izstrādi un nodrošināt to iesniegšanu Saeimā;
 3. nodrošināt Nacionālās drošības padomes un Valsts prezidenta militārās padomes darbību, ka arī koordinēt sadarbību ar Valsts drošības institūcijām un NBS struktūrvienībām;
 4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
 5. nodrošināt Ordeņu kapitula darbību, kārtot tā lietvedību, organizēt valsts apbalvojumu izgatavošanu, organizēt apbalvojumu pasniegšanu, kā arī glabāt nepiešķirtos valsts apbalvojumus;
 6. nodrošināt Valsts Heraldikas komisijas darbību;
 7. nodrošināt atbalstu Valsts prezidenta izveidoto konsultatīvo vai pētniecisko komisiju, padomju un darba grupu darbību;
 8. nodrošināt valsts un diplomātiskā protokola normu ievērošanu Valsts prezidenta un viņa dzīvesbiedres darba kārtībā iekļautajos pasākumos;
 9. informēt sabiedrību par Valsts prezidenta darbību, darba kārtību, lēmumiem un paziņojumiem;
 10. organizēt ar Valsts prezidenta darba kārtību saistītos pasākumus;
 11. pārzināt lietvedību un nodrošināt sociālās un citas garantijas personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu.

Programmas izpildītājs: Valsts prezidenta kanceleja.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 852 884

5 535 264

6 599 419

5 816 369

5 766 369

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

682 380

1 064 155

-783 050

-50 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,1

 

19,2

 

-11,9

 

-0,9

Atlīdzība, euro

2 061 013

2 378 899

2 599 744

2 599 744

2 599 744

Vidējais amata vietu skaits gadā1

61

61

61

61

61

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro

2 798

3 216

3 517

 

3 517

3 517

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 745

25 000

25 000

25 000

25 000

Piezīmes:

1 Tajā skaitā Valsts prezidents.

2 Tajā skaitā Valsts prezidenta atalgojums un reprezentācijas izdevumi.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 064 155

1 064 155

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 053 895

1 053 895

Valsts prezidenta kancelejas kapacitātes stiprināšana

-

220 845

220 845

“Valsts prezidenta institūcijai 100” pasākumu nodrošināšana

-

40 000

40 000

Rīgas pils dārza labiekārtošana

-

70 000

70 000

Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšana 2022. gadā

-

568 000

568 000

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

-

155 050

155 050

Citas izmaiņas

 

10 260

10 260

Finansējums pensijas nodrošināšanai personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu

-

10 260

10 260