Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
  2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
  3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
  4. sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot MK 2018. gada 7.augusta sēdes protokola Nr.37 91.§ 3.punktu, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 7.punktam;
  5. valsts austrumu robežas sensoroptiskā tīkla pilotprojekta tehniskās specifikācijas izstrāde atbilstoši MK 2019. gada 9.jūlija sēdes protokola Nr.32 66.§ 2.punktam.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, sensoroptiskā tīkla tehniskās specifikācijas izstrāde, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam

Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā

Nodrošināta infrastruktūras uzturēšana (%)

-

-

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 000 910

649 496

655 740

655 740

655 740

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 351 414

6 244

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-78,4

1,0

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6 244

6 244

t.sk.

Citas izmaiņas

-

6 244

6 244

Palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no Ārlietu ministrijas, lai nodrošinātu MK 25.09.2018. rīkojuma Nr.463 (protokols Nr.44 50.§) pielikuma 3.1. apakšpunktā noteiktā izpildi

-

6 244

6 244