Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt jauna cietuma Liepājas cietuma teritorijā darbības uzsākšanu 2018.gadā.

Galvenās aktivitātes:

jaunā cietuma būvniecība.

  • Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināt jaunā cietuma būvdarbus

Pabeigts iepirkums un izvēlēts jaunā cietuma būvnieks    

-

-

1

-

-

Noslēgts līgums par jaunā cietuma būvdarbu nodrošināšanu

-

1

1

-

-

Nodrošināta līguma izpildes uzraudzība un projekta vadīšana

Sniegto atzinumu skaits par jaunā cietuma būvniecības nodrošināšanas līguma nodevumiem (pa posmiem)

-

-

1

1

1

Projekta vadības grupas sanāksmju skaits    

-

-

12

12

12

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 100 716

1 183 397

12 292 379

30 657 667

26 557 580

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

82 681

11 108 982

18 365 288

-4 100 087

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,5

938,7

149,4

-13,4

Atlīdzība, euro

22 970

50 761

25 380

25 381

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 183 397

12 292 379

11 108 982

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 183 397

12 292 379

11 108 982

Ilgtermiņa saistību pasākuma „Jauna cietuma būvniecība Liepājā” īstenošanai

1 183 397

12 292 379

11 108 982