Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • MK instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" prasību izpildīšana (DV).

Apakšprogrammas izpildītāji:

Valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

 

Iestādes lieto valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu

Iestāžu īpatsvars noValsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantotāju sarakstā esošo (DV) iestāžu skaita (%)

-

100

100

100

100

 

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

812 254

1885 338

1896 562

1902 602

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

812 254

1073 084

11 224

6 040

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

132,1

0,6

0,3

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1073 084

1073 084

t.sk.

Citas izmaiņas

-

1 073 084

1 073 084

Finansējuma pārdale no Ārlietu ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu.

-

978 783

978 783

Finansējuma pārdale no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" nodrošināta Valsts reģionālās attīstības aģentūras IS darbība un uzturēšana, izmantojot Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumus.

-

29 752

29 752

Finansējuma pārdale no Iekšlietu ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu.

-

26 260

26 260

Finansējuma pārdale no Finanšu ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p nodrošinātu Iepirkumu uzraudzības birojam valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu.

-

25 410

25 410

Finansējuma pārdale no Ekonomikas ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem.

-

12 879

12 879