Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • MK instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" prasību izpildīšana (DV).

Apakšprogrammas izpildītājs:

  • valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
  • Valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Iestādes lieto valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu

Iestāžu īpatsvars no Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantotāju sarakstā esošo (DV)  iestāžu skaita (%)

-

-

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

812 254

850 428

859 314

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

812 254

38 174

8 886

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

4,7

1,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

812 254

812 254

t.sk.

Citas izmaiņas

-

812 254

812 254

Finansējuma pārdale no Finanšu ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" 11.1.p Valsts ieņēmumu dienestam nodrošinātu informācijas sistēmas pakalpojumu.

-

575 911

575 911

Finansējuma pārdale no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" nodrošināta Valsts reģionālās attīstības aģentūras IS darbība un uzturēšana, izmantojot Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumus.

-

213 125

213 125

Finansējuma pārdale no Ekonomikas ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukciju Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" nodrošinātu Būvniecības sistēmas migrēšanu uz Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra infrastruktūru.

-

23 218

23 218