Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

MK 2018. gada 6. februāra instrukcijas Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība” prasību izpildīšana (dienesta vajadzībām).

Apakšprogrammas izpildītājs: valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu, deleģēta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Iestādes lieto valsts elektronisko sakaru centra pakalpojumu

Iestāžu īpatsvars no Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantotāju sarakstā esošo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

816 821

1 885 338

2 032 273

2 038 313

2 038 313

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 068 517

146 935

6 040

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

130,8

7,8

0,3

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

146 935

146 935

t.sk.

Citas izmaiņas

-

146 935

146 935

Palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no IeM, lai nodrošinātu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu

-

40 424

40 424

Palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no Veselības ministrijas, lai nodrošinātu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu

-

63 162

63 162

Palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no IZM, lai nodrošinātu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu

-

16 588

16 588

Palielināti izdevumi, ņemot vērā transfertu no Ekonomikas ministrijas, lai nodrošinātu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu izmantošanu

-

15 537

15 537

Palielināti izdevumi, ņemot vērā finansējuma pārdali no Ekonomikas ministrijas, lai saskaņā ar MK 06.02.2018. instrukcijas Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība” 11.1.p. nodrošinātu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmas lietotājiem

-

11 224

11 224