Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt drošu informācijas apmaiņu elektroniskā vidē starp ES dalībvalstīm, drošu un nepārtrauktu valsts pārvaldes iestāžu e-pasta serveru, interneta vietņu un e-pakalpojumu darbību.

Galvenā aktivitāte:

otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda “gov.lv” lietojumu reģistrēšana un tā lietojumu pārraudzība, ņemot vērā MK 2020. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 445 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināts Latvijas pieslēgums TESTA-ng tīklam 

Droša informācijas apmaiņa TESTA-ng tīklā (%)                           

-

-

100

100

100

Nodrošināta domēna vārda gov.lv zonas darbība un pieejamība valsts pārvaldes iestādēm

Veikta domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai nepieciešamo tehnisko resursu atjaunināšana   DNSSEC gov.lv domēniem (%)

-

-

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

83 116

83 116

83 116

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

83 116

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

83 116

83 116

t.sk.

Prioritārie pasākumi

-

83 116

83 116

Palielināti izdevumi TESTA-ng tīkla pieslēguma pakalpojuma darbības nodrošināšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.)

-

25 284

25 284

Palielināti izdevumi otrā līmeņa tīmekļvietņu domēna vārda gov.lv zonas uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63, 1.§ 2.p.)

-

57 832

57 832