Programmas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. izmantojot elektronisku tiešsaistes pakalpojumu, nodrošināt kandidātu sarakstu pieņemšanu, kā arī publicēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā noteikto informāciju par reģistrētajiem kandidātu sarakstiem;
  3. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  4. nodrošināt vienādu vēlēšanu aplokšņu iegādi visiem vēlēšanu iecirkņiem, izgatavot vēlēšanu zīmes, normatīvo aktu apkopojumus un informatīvos plakātus;
  5. nodrošināt vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību Latvijā un ārvalstīs;
  6. nodrošināt balsošanu pa pastu vēlētājiem, kas uzturas ārvalstīs;
  7. nodrošināt iespēju vēlētājiem Latvijā iepriekšējās balsošanas dienās nobalsot jebkurā vēlēšanu iecirknī;
  8. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtību un rezultātiem.

 

Programmas izpildītājs: Centrālā vēlēšanu komisija

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

3 001 831

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

3 001 831

-3 001 831

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

Atlīdzība 2euro

-

-

2 207 374

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

450 899

-

-

2 Atlīdzība republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju locekļiem un pieaicinātajiem darbiniekiem, tajā skaitā piemaksas Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 001 831

3 001 831

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 001 831

3 001 831

Palielināti izdevumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai

-

2 831 879

2 831 879

Līdzekļu pārdale no Iekšlietu ministrijas, lai saskaņā ar 2018.gada 25.oktobra grozījumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā nodrošinātu iespēju vēlētājiem, iepriekš reģistrējoties, klātienē nobalsot vēlēšanu iecirknī ārvalstīs un iepriekšējās balsošanas dienās nobalsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā

-

169 952

169 952