Programmas mērķis:

  • Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma izpilde.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. izmantojot elektronisku  tiešsaistes pakalpojumu, nodrošināt kandidātu sarakstu pieņemšanu, kā arī publicēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā noteikto informāciju par reģistrētajiem kandidātu sarakstiem;
  3. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu izskatīšanu;
  4. nodrošināt vienādu vēlēšanu aplokšņu iegādi visiem vēlēšanu iecirkņiem, izgatavot vēlēšanu zīmes, normatīvo aktu apkopojumus un informatīvos plakātus;
  5. nodrošināt vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību Latvijā;
  6. nodrošināt balsošanu pa pastu vēlētājiem, kas uzturas ārvalstīs;
  7. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtību un rezultātiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

-

2 831 879

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

2 831 879

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Atlīdzība, euro*

-

-

-

2 160 534

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

449 206

-

*Atlīdzība republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju locekļiem un pieaicinātajiem darbiniekiem, tajā skaitā piemaksas Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu