Programmas mērķis:

  • Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma izpilde

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un precīzas izpildes kontroli;
  2. nodrošināt kandidātu sarakstu pieņemšanu, publicēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā noteikto informāciju par reģistrētajiem kandidātu sarakstiem;
  3. nodrošināt sūdzību, iesniegumu un jebkādu ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām saistītu jautājumu izskatīšanu;
  4. nodrošināt vienādu vēlēšanu aplokšņu iegādi visiem vēlēšanu iecirkņiem, izgatavot vēlēšanu zīmes, normatīvo aktu apkopojumus un informatīvos plakātus;
  5. nodrošināt vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību Latvijā;
  6. nodrošināt balsošanu pa pastu vēlētājiem, kas uzturas ārvalstīs;
  7. informēt sabiedrību par Centrālās vēlēšanu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtību un rezultātiem.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

 

-

-

-

2 823 206

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

2 823 206

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

×

×

Atlīdzība, euro*

-

-

-

-

2 151 861

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

447 396

*Atlīdzība Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju locekļiem, tajā skaitā piemaksas Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un darbiniekiem par papildu darbu, virsstundām un nakts darbu.